Adonainews | Xanddy e Carla Perez: “Eis que tudo se fez novo”